• Theo dõi tôi:
Tâm linh

3 Lớp cơ thể

Bạn sẽ học cái gì?

 • Thấu hiểu bản chất con đường giác ngộ chân lý qua 3 lớp
 • Hiểu được ý nghĩa từng lớp cơ thể dưới góc nhìn tâm linh
 • Tập luyện rèn luyện để cân bằng từng lớp cơ thể
 • Biết được giá trị, văn hóa gốc rễ của dân tộc Việt Nam.

Nội dung khóa học

Nền tảng khóa học
Các bài học cơ bản băn đầu giúp người học hiểu sâu các chuyên đề sau

 • Ngôn ngữ biểu tượng – kinh dịch vũ trụ
  05:32
 • Nguyên tắc dịch ngôn ngữ biểu tượng
  14:07
 • Sự cân bằng âm dương – nền tảng sinh ra vạn vật trên vũ trụ
  15:22
 • Vòng tròn thái cực – ý nghĩa vai trò
  00:00
 • Thân năng lượng – Thân sinh học
  29:34
 • Nguyên tắc cân bằng 3 lớp cơ thể
  13:42
 • Hàn khí là gì – Tác hại và vai trò hàn khí
  08:07
 • Nghiệp & Phúc – Tác dụng của Nghiệp với sự chuyển hóa con người
  13:51

Cơ thể vật chất

Cơ thể tinh thần

Cơ thể tâm linh

Đánh giá của học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này
Không có dữ liệu có sẵn trong phần này