• Theo dõi tôi:

Khi bạn đã mua khóa học, nếu không có thỏa thuận hoàn trả học phí bằng văn bản từ trước giữa chúng tôi và giảng viên khóa học bạn đã mua, bạn sẽ không được hoàn trả tiền dù bạn có BẤT KỲ LÝ DO nào.

Bạn có quyền chuyển khóa học này cho người khác. Hãy cân nhắc và hỏi rõ giảng viên thông tin trên trước khi quyết định mua khóa học

Khi chuyển khóa học này cho người khác, hãy nhớ đọc kỹ điều khoản điều kiện từ chúng tôi

Nếu bạn cần hỗ trợ gì thêm hãy liên hệ với admin

Email : trilieuyoga@gmail.com

Fb: fb.com/kingrich29

Zalo: 0971785506